مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع time zone offset یک مقداری را بر می‌گرداند.

دستور

تابع tz_offset به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
TZ_OFFSET( timezone )

.
timezone: یک نام time zone معتبر است.


مثال

مثال‌هایی از خروجی تابع tz_offset را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TZ_OFFSET('US/Michigan')
Result: '-05:00'
 
TZ_OFFSET('-08:00')
Result: '-08:00'
 
TZ_OFFSET(sessiontimezone)
Result: '-07:00'  (depending on your configuration)
 
TZ_OFFSET(dbtimezone)
Result: '-07:00'  (depending on your configuration)