مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

ارزیابی عملکرد پیمانکاران یک فرایند حیاتی در صنایع مختلف است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها یا افرادی که به عنوان پیمانکار در پروژه‌های مختلف و انجام کارهای مشخصی برای سازمان‌ها فعالیت می‌کنند، استفاده می‌شود. این فرایند شامل تعیین و تعریف اهداف و استانداردهای عملکرد، اندازه‌گیری عملکرد پیمانکار، ارزیابی کیفیت انجام کار، ارزیابی هزینه و زمان، ارائه بازخورد به پیمانکار و تدوین برنامه‌های بهبود با استفاده از متدهای استاندارد جهانی شامل کارت امتیازی متوازن و Optimal MBO است.

هدف اصلی ارزیابی عملکرد پیمانکاران، اطمینان حاصل کردن از انجام کارها به‌صورت صحیح، به‌موقع و با کیفیت مطلوب، کاهش ریسک‌ها و مشکلات ممکن در پروژه‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد کلی پروژه است. این فرایند می‌تواند به مدیران و مسئولان پروژه کمک کند تا پیمانکاران را بهتر ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنند و برنامه‌های مناسبی برای بهبود عملکرد آن‌ها اجرا کنند، روابط خود با پیمانکاران را بهبود بخشند، اطمینان حاصل کنند که پروژه‌ها به‌صورت صحیح انجام شده و بودجه و زمان مقرر رعایت شده است. این فرایند همچنین می‌تواند به پیمانکاران کمک کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند و روابط خود با سازمان‌های سازنده را تقویت کنند.

ارزیابی عملکرد پیمانکاران
با ما در ارتباط باشید
close slider

برای شروع آماده‌اید؟

"*" indicates required fields

نام*
نام‌خانوادگی*