مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

داشبوردهای منابع انسانی ابزارهای مهمی هستند که در مدیریت منابع انسانی یک سازمان استفاده می‌شوند. این داشبوردها شامل مجموعه‌ای از نمودارها، گراف‌ها، جداول و اطلاعات مربوط به عملکرد و عوامل مرتبط با منابع انسانی در سازمان هستند. هدف اصلی داشبوردهای منابع انسانی، ارائه اطلاعات مهم و قابل فهم درباره عملکرد و عوامل مختلف منابع انسانی سازمان به مدیران و تصمیم‌گیران است تا آن‌ها بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند و عملکرد منابع انسانی را بهبود بخشند.

داشبوردهای منابع انسانی می‌توانند شامل اطلاعات مانند نرخ نگهداری کارکنان، نرخ استخدام، غیبت، رضایت کارکنان، عملکرد کارکنان، آموزش و توسعه، ترکیب نیروی کار و موارد دیگر باشند. این داشبوردها می‌توانند به مدیران کمک کنند تا وضعیت و عملکرد منابع انسانی را درک کنند، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنند، ترتیبات منابع انسانی را بهبود بخشند و تصمیمات استراتژیک مربوط به منابع انسانی را اتخاذ کنند.

استفاده از داشبوردهای منابع انسانی به مدیران امکان می‌دهد تا به سرعت به اطلاعات مربوط به کارکنان دسترسی پیدا کنند و به تحلیل دقیقتر داده‌ها و اطلاعات مربوط به منابع انسانی بپردازند. این ابزارها به مدیران کمک می‌کنند تا بهترین استفاده را از نیروی کار خود ببرند، روند‌های منابع انسانی را بهبود بخشند و به عملکرد و عملکرد کلی سازمان کمک کنند.

داشبوردهای منابع انسانی
با ما در ارتباط باشید
close slider

برای شروع آماده‌اید؟

"*" indicates required fields

نام*
نام‌خانوادگی*