مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

ارزیابی عملکرد سازمانی یک فرایند سیستماتیک است که برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد یک سازمان شامل معاونت‌ها و سایر واحدهای زیرمجموعه در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف استفاده می‌شود. این فرایند شامل تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد، جمع‌آوری داده‌ها، اندازه‌گیری عملکرد فعلی، تحلیل داده‌ها، ارائه بازخورد و تدوین برنامه‌های بهبود با استفاده از متدهای استاندارد جهانی کارت امتیازی متوازن و Optimal MBO است.

ارزیابی عملکرد سازمانی می‌تواند به مدیران کمک کند تا عملکرد واحدهای زیرمجموعه را ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنند، تصمیم‌های بهتری بگیرند، بهترین رویکردها و راهکارها را برای بهبود عملکرد سازمان انتخاب کنند و تغیرات لازم را اعمال کنند تا به اهداف سازمانی دست یابند.

ارزیابی عملکرد سازمانی
با ما در ارتباط باشید
close slider

برای شروع آماده‌اید؟

"*" indicates required fields

نام*
نام‌خانوادگی*