مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

سازمانها بیشترین سود دهی و بازدهی را زمانی خواهند داشت که توانایی تحلیل و بررسی دقیق بازار را داشته باشند. چگونه؟

این امر می تواند با انتخاب یک سیستم هوش تجای مناسب میسر گردد.

یکی از علاقه مندی سازمانها استفاده از داده های مشتریان در سطوح مختلف جهت کسب حداکثر میزان ممکن در سوددهی و بهبود روش های تخصیص بودجه در بخش های مختلف نظام فروش است.

 

با استفاده از راهکارهای هوش تجاری و تحلیل داده های سازمانی، شرکت می تواند علاوه بر بهبود و ساده سازی عملیات خود به افزایش بهره وری در بازار فروش و افزایش میزان سرمایه گذاری خود با استفاده از استراتژی های انتخابی بپردازند. با استفاده از این راه کارها میزان خطرات ناشی از مشارکت در سرمایه گذاری های مختلف یا برنامههای متنوع فروش مثل جشنوراه ها و کمپینها، می تواند به طرز چشم گیری کاهش یابد.

اما نحوه مشارکت سامانه های هوش تجاری در کاهش ریسک و دور نگه داشتن سازمان از خطرات و تهدیدات به چه شکل خواهد بود؟ و کاربرد هوش تجاری در کجا است؟

 

مدیریت ریسک :

سازمان نیازمند اتکا به واقعیات بیشتری هستند. بخشی از پیش بینی های کنونی ناشی از تلفیق دانش و تجربه است و ممکن است نتوان میزان دقیق تاثیرگذاری عوامل غیر قابل پیش بینی را در آنها به درستی تخمین زد، به همین دلیل است که در اختیار داشتن داده ها و اطلاعات واقعی بیشتر، می تواند کمک شایانی در به حداقل رساندن تاثیر این موارد بر روی میزان سود دهی کمک شایانی داشته باشد. این اطلاعات و داده ها می تواند از طریق تحلیل و پردازش داده های محیطی بدست آیند.

 

بهبود بازده عملیاتی و افزایش سود:

با استفاده از جمع آوری و تحلیل داده های مختلف از سطح منابع داده ای متنوع، می توان میزان بازدهی و سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها را افزایش داد. این افزایش بازدهی با استفاده از رصد نمودن بازار و مشتریان و در نتیجه انتخاب بهترین و سودآور ترین راه ممکن خواهد بود.

 

دسته بندی مشتریان :

ارائه خدمات به مشتریان به بهترین شکل همواره رویای سازمانها بوده است، ولی امروزه با توجه به افزایش حجم مشتریان و همچنین تنوعی که در نوع خدمات و محصول وجود دارد، باید بتوان بهترین خدمت/ محصول را به بهترین شکل در اختیار مناسب ترین فرد قرار داد. این امر نیز می تواند با تحلیل و دسته بندی مشتریان سازمان به دست آید.