مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

اعتبار سنجی مشتریان با استفاده از هوش تجاری و پاکسازی داده

از دغدغه‌های اصلی در حوزه بانکداری تعیین وضعیت و میزان اعتبار مشتریان است. بانک‌ها در خصوص ارائه خدمات متنوع مانند ارائه دسته چک، اعطای وام، صدور ضمانتنامه‌های بانکی و دیگر خدمات خود، نیازمند تهیه گزارشی در خصوص عملکرد مشتریان هستند.
این عملکرد می تواند ارائه گزارشی از تعداد چک های برگشتی، میزان و تعداد ضمانتنامه‌‌های صادر شده و یا حتی میانگین گردش حساب مشتری در بازه‌های زمانی انتخابی باشد.چرا؟
به این خاطر که لازمه تهیه و ارائه این گزارش‌ها در برخی از موارد می‌تواند طی کردن پروسه‌های اداری طولانی و هزینه بر باشد. همینطور این گزارش‌ها نیازمند برقراری ارتباط با خارج از سیستم داخلی بانک بوده و پیچیدگی کار را بیشتر می‌کند.
اما چطور می‌توان برای تهیه این ارزیابی ها سرعت را بالا برد و هزینه ها را کاهش داد؟
برای این کار لازم است اطلاعات را در یک سامانه واحد تجمیع نمود. بخش زیادی از این اطلاعات در سامانه‌های موجود در بانک وجود دارد. اپراتور بانک می‌تواند با مراجعه به هریک از این سامانه‌ها اقدام به تهیه گزارش نماید؛ اما  در اکثر موارد لازم است، برای تهیه این گزارش به سامانه‌های مختلف بانکی مراجعه نمود. ضمن اینکه ممکن است سامانه‌های بانکی نتوانند خروجی مورد نظر شما را به دست دهند.
سوال اینجاست که چه می‌توان کرد؟
با استفاده از داشبوردهای مدیریتی و قابلیت اتصال این داشبوردها به سامانه‌های مختلف، می‌توان در زمان کمتر و صرف هزینه حداقل، اقدام به استخراج داده‌های مورد نیاز نمود.
 اما گرفتن داده به تنهایی نمی‌تواند برای شما تبدیل به گزارش شود. ضمن اینکه این گزارش‌ها باید دید تحلیلی داشته باشند تا بتوان سریعتر و بهتر تصمیم‌گیری کرد. پس شما به گزارش‌هایی آماده نیاز دارید تا زمان ارائه خدمات به مشتریان و اعتبارسنجی آنها را سرعت بخشید.
بنابراین ضمن ساختن داشبوردهای مدیریتی باید اقدامات دیگری نیز صورت پذیرد. داشبوردهای مدیریتی می توانند با اتصال به سامانه های مختلف و تجمیع اطلاعات و تبدیل آن‌ها به اطلاعات مورد نیاز از طریق فرآیند پاکسازی داده‌ها، کمک شایانی در تهیه این نوع گزارش‌ها و اعتبارسنجی‌ها در سیستم بانکی ایفا نمایند. در اینجا نیاز است در حین طراحی داشبوردهای مدیریتی به تعیین شاخص های اعتبارسنجی و واکشی داده‌ها پرداخته شود. همانطور که گفته شد ابتدا با روش های پاکسازی داده، داده ها بر اساس الگوهای دقیق جمع آوری می‌شوند و پس از تجمیع داده‌ها در داشبودرهای مدیریتی، با روش‌های هوش تجاری مرحله آخر یعنی، تهیه گزارش‌های مصور و در لحظه برای تصمیم‌گیری بهتر انجام می‌پذیرد.
با استفاده از ابزارهای هوش تجاری و پاکسازی داده و مشخص نمودن فرمول محاسبه و امتیازدهی هر شاخص، می‌توان صلاحیت اختصاص خدمت مورد نظر به مشتری را مشخص نمود و درصورتی که بستر طراحی این نوع داشبوردها با توجه به داده ها مورد تظر وجود داشته باشد ارائه این خدمت می تواند با صرف اندک زمان و هزینه میسر باشد.