مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

ابزارهای مدیریت

در این مقاله قصد داریم روند ابزارهای مدیریتی مورد استفاده سازمان های بزرگ جهانی را در طی 7 سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم. با نگاهی به کتابچه های شرکت بین اند کمپانی که هر دوسال بیشترین ابزارهای مورد استفاده در شرکت های جهان را مورد مطالعه قرار میدهد، روند به کارگیری این ابزارها مشخص شده است.

هر دو سال یک بار، 25 ابزار پرکاربرد مدیریتی از طرف شرکت بین اند کمپانی معرفی میشود. بررسی این ابزارها می تواند دید بهتری به سازمان ها و مدیران دهد تا روند تغییرات سازمان خود را مشخص تر کنند. همینطور پژوهشگران حوزه مدیریت نیز می توانند با نگاه به این روند، تحقیقات خود را بر جهت گیری سازمان های معطوف کنند. با تمرکز بر پیش بینی این روند، تطبیق دادن و هماهنگ شدن با آهنگ تغییرات جهانی امکان پذیر خواهد شد.  در جدول زیر هر کدام از سال های 2011، 2013، 2017 ابزارهای مدیریتی شرکت بین اند کمپانی آورده شده است.

 تقریبا اکثر ابزارها، ثابت باقی مانده اند و هر ساله در سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به جدول تفاوت بین ابزارهای هر سال با سال دیگر و اشتراکاتشان کاملا مشخص است.

در طی این سال ها، مقوله مدیریت دانش در سازمان رنگ باخته و مباحث جدیدتری مانند تحلیل داده های عظیم و انیترنت اشیا جای آن را گرفته اند. این بدین منظور است که برخلاف سازمان های ایرانی که هم اکنون نیز در اجرای مناسب مدیریت دانش مشکل دارند و در آن دست و پا میزنند،  سازمان های بزرگ جهانی مدیریت دانش را پیاده کرده و خود را به سمت فناوری اطلاعات بیشتر سوق داده اند. گذر از طیف سنتی تصمیمگیری ها به سمت استفاده از ابزارهای هوشمندی کسب و کار، داده کاوی و تحلیل داده های عظیم، گویای پیچیده شدن تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های سازمانی است. مدیران دیگر خود را منوط به تصمیمگیری خود سرانه و نا آگاهانه نمیدانند و رویکرد خود را به سمتی پیش گرفته اند تا با تحلیل دقیقتر اطلاعات بتوانند بهتر و منعطف تر عمل کنند. از طرفی با نگاه به مقوله مشتریان و بازاریابی نیز میبینیم که سازمان ها دارند به سمت دقیقتر شدن بر رفتار مشتریان پیش میروند. استفاده از ابزارهای نقشه های گرمایی برای ادراک بیشتر دید مشتریان در تبلیغات و به کارگیری داده کاوی در تحلیل رفتار خرید مشتریان حاکی از پیچیده شدن رقابت و عمیقتر شدن به رفتار مشتریان به هنگام خرید محصولات است تا بتوانند با طراحی الگوهایی جدید، مصحولات  و خدمات خود را بهتر به مشتریان بشناسانند و ذائقه آن ها را به سمت خرید محصولات خود بیشتر جلب کنند.

مواردی که در جدول با رنگ زرد نمایش داده شده اند، موارد جدیدی هستند که در سال 2017 به عنوان ابزارهای جدید پرکاربرد در مدیریت سازمان ها مورد به کار رفته اند. 6 مورد جدید این ابزارها عبارتند از : مدیریت چابک، سیستم رضایت مشتری، تحول دیجتال، اینترنت اشیا، مدیریت زمان سازمانی، تحلیل نقشه مسیر مشتری و البته علاوه بر این موارد تحلیل های پیشرفته نیز در بین عناوین جدید ظاهر شده که همان تحلیل داده های عظیم یا کلان داده ها هست. از آنجا که تحلیل داده های انبوه سازمان از اهمیت بسزایی در سال های اخیر برخوردار شده، این عنوان با کمی تغییر به تحلیل های پیشرفته تغییر کرده و در بردارنده مفاهیم داده کاوی، هوشمندی سازمانی و یکپارچه سازی داده هاست.