مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

Synonym یک نام جایگزین است برای انواع آبجکت‌های اوراکل مانند جدول، ویو، پروسیجر و غیره. Synonym اصولا زمانی ساخته می‌شود که به یک یوزری دسترسی داده می‌شود برای آبجکتی از اسکیمای دیگر.

دستور

با دستور زیر می‌توان synonym تعریف کرد.

1
2
CREATE [OR REPLACE] [PUBLIC] SYNONYM [schema .] synonym_name
  FOR [schema .] object_name [@ dblink];

OR REPLACE: گزینه‌ای است که این امکان را می‌دهد تا برای نام‌گذاری بعدی آبجکت نیاز به drop کردن این synonym نباشد.
PUBLIC: به این معنی است که synonym برای همه یوزرها قابل دسترس است.
Schema: اسکیمای مورد نظر را نشان می‌دهد.
object_name: نوع آبجکتی است که می‌توان برای آن synonym تعریف کرد.

 

 


مثال

مثال‌هایی از تعریف synonym:

1
2
3
4
5
CREATE PUBLIC SYNONYM suppliers
FOR app.suppliers;
 
CREATE OR REPLACE PUBLIC SYNONYM suppliers
FOR app.suppliers;