مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

MDM چارچوبی از فرآیندها و فناوری‌هایی را فراهم می‌کند که منجر به ایجاد داده‌های معتبر، قابل اعتماد، پایدار، دقیق و مطمئن می‌شود؛ به بیان دیگر «تنها نسخه حقیقت» را نشان می‌دهد.

در سازمان داده‌های حیاتی در میان ده ها سیستم تقسیم شده‌اند. هر واحد سعی بر مدیریت و ذخیره داده‌ها به صورت جداگانه را دارند؛ لذا داده‌های حیاتی پس از گذر از سامانه‌ها و رسیدن به سیستم مقصد، به طوری بدی ارائه یا تفسیر می‌شوند.

ایجاد و حفظ داده‌های تمیز، پایدار و چابک رابطه‌ای بهتر میان سازمان و مشتری ایجاد کرده و منجر به تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر می‌شود. از این طریق سازمان‌ها‌ با تحلیل داده‌های سازمانی، افزایش بهره‌وری، نوآوری، انطباق با مقررات، بهبود تصمیم‌گیری در ادغام و مالکیت و… شروع به بهبود فرآیندها کرده‌اند.

برای رسیدن به این عظمت، کسب و کار و فناوری اطلاعات نیاز به همکاری و ایجاد چارچوب حاکمیت دارند. این دو باید بر سر قوانین و تعاریف فرآیندها به توافق برسند، مناسبترین ابزارها و چارچوب‌های فناوری را بشناسند و با ایجاد توافق جمعی در سراسر عالیت ها و بخش‌های سازمان، به سمت مدیریت تغییر رهسپار شوند.

 
پیشنهاد خدمات MDM ویونا

– ارزیابی بلوغ MDM با توجه به فرآیندهای کسب‌وکار و فناوری‌های مربوط به MDM، کیفیت داده‌ها، ادغام داده‌ها و مدیریت داده‌ها

– دید جامع به مشتری، محصول، خدمت، شرکا، واحدهای زیرمجموعه و … برای تصمیم‌گیری مطمئن با گزارش‌های صحیح و بموقع

-توسعه رابط کاربری سفارشی برای مدیریت داده ها، جریان های فرایند کسب و کار، مدیریت مداوم اطلاعات اصلی

-همروندی با هوش تجاری و سیستم‌های عملیاتی با حفظ جامعیت داده‌ها به صورت Real Time

-نقشه راه MDM شامل مدیریت، نظارت، انتخاب ابزار، توسعه، پیاده سازی و نگهداری است

-پیوستگی با سیستم‌ها و پایگاه‌های داده جدیدی که در آینده به سازمان اضافه می‌شوند.

-طراحی چارچوب معماری برای اخذ رکوردهای طلایی

-پیاده سازی سلسله مراتب پیچیده و روابط

-مدیریت تغییر در واحد های کسب و کار

-حفظ حاکمیت بر روی داده‌های سازمان

-اصلاح و بهبود عملکرد

-خدمات پشتیبانی

چرا ویونا؟!

رهبری تفکر بر روندهای در حال ظهور، مشکلات سازمان و ارائه راه‌حل‌ها با استفاده از MDM

ارائه راه‌حل‌های متنوع بر اساس تجارب خاص و منحصربه‌فرد در طی پروژه‌های متنوع

ارائه راه‌حل مناسب برای کاهش زمان پروژه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها

داشتن تخصص در زمینه‌های متنوع مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت تغییر در سازمان‌ برای اجرای نرم‌تر پروژه‌ها