مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

مطالعه موردی: مرکز کیفیت بهره‌وری آمریکا (APQC[1])</br>

مرکز کیفیت و بهره‌وری آمریکا یکی از مراکز پیش گام در مدیریت دانش است که علاوه بر ارائه راه حل برای مدیریت دانش، هر ساله نیز آماری از سازمانهای موفق دیگر و نتایج حاصله آن‌ها منتشر می کند. این مرکز با مطالعه سازمانهای موفق و بررسی تجربیات آن‌ها در طی چند سال، نهایتاً در سال ۲۰۰۱ میلادی، برای پیاده‌سازی مدیریت دانش یک نقشه راه پیشنهاد کرد. این نقشه پنج مرحله برای فرآیند پیاده‌سازی مدیریت دانش ارائه کرده است و مراحل ارائه شده در زیر اشاره شده است.

مرحله اول: شروع در این مرحله به نقطه شروع اشاره می کند. اینکه مدیریت دانش یک سفر است و در این سفر شما به عنوان پیاده ساز مدیریت دانش در سازمان در کجا قرار گرفته اید و نقطه شروع سفر کجاست. در حقیقت این مرحله با فرهنگ سازی و ایجاد جایگاه مدیریت دانش در سازمان همراه است که می تواند شامل فعالیت‌های کلیدی زیر باشد:

1- ایجاد مفاهیم و ارائه مثال‌های واقعی از مدیریت دانش برای کارکنان سازمان؛

2- تعریف نقش دیگران و جستجو برای افراد در جهت پشتیبانی و توسعه مدیریت دانش؛

3- جستجو برای روزنه ای مناسب در سازمان جهت معرفی مزایای مدیریت دانش و نقطه شروع؛

4- سرمایه گذاری بر روی ابزارهای تکنولوژی و فهرست کردن آن‌ها برای واحد IT؛

مرحله دوم:
توسعه استراتژی این مرحله جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش و متناسب کردن ان با مدل کسب‌و‌کار و استراتژی سازمان است. فعالیت‌های کلیدی در این مرحله شامل موارد زیر است:

  • شکل دهی یک فعالیت فوری برای مدیریت دانش: این فعالیت برای تیم مدیریت دانش تعریف شده و جهت شناسایی مجموعه ای استاندارد از روشهای مناسب برای استفاده در اقدامات اولیه پروژه آزمایشی مدیریت دانش است؛
  • انتخاب مجموعه فعالیت‌های اغازین برای کار بر روی پروژه آزمایشی؛
  • یافتن منابعی برای پشتیبانی اجرایی پروژه آزمایشی: این منایع شامل کارکنان کاهر و تکنولوژیهای مناسب است.


مرحله سوم: طراحی و اجرای فعالیت‌های ابتدایی مدیریت دانش در پروژه آزمایشی این مرحله شامل هدایت موفقیت آمیز پروژه آزمایشی، مشاهده عینی از عملکرد استراتژی‌های تدوین شده با استفاده از تکنیکهای اندازه گیری عملکرد و نهایتاً ثبت تجربیات است.

مرحله چهارم: بسط سیستم و پشتیبانی این مرحله بسط دادن اقدامات آغازین دیرین دانش به سایر بخش‌های سازمان، توسعه فعالیت‌ها و اقدامات دیگر و پشتیبانی از سیستم است.

مرحله پنچم: رسمی کردن و به رسمیت شناختن مدیریت دانش آخرین مرحله از سفر یکپارچه کردن و یکی کردن مدیریت دانش با استراتژی سازمان، تعریف مجدد آن به همراه ساختار جدید سازمان و ارزیابی مجدد عملکرد سازمان براساس استراتژی مدیریت

دانش است. فعالیت‌های کلیدی در این مرحله عبارتند از:

  • جا سازی و قراردادن فرآیندهای مدیریت دانش در مدل فرآیندی سازمان؛
  • نتظیم مجدد بودجه بر اساس ساختار تغییر یافته مناسب؛
  • دیده بانی و بازبینی از صحیح بودن مدیریت دانش و خط و مشی آن
  • ارزیابی عملکرد مدیریت دانش به همراه شناسایی و تشخیص استراتژی مناسب برای مدیریت دانش؛
  • برابر کردن چارچوب عملی مدیریت دانش با مکانیزمهای کنترل داخلی سیاستهای مدیریت دانش قادر به پاسخگویی نیازهای سازمان را داشته و در راستای آن تعریف شوند.

ادامه دادن به سفرمدیریت دانش نیازمند سرمایه گذاری زیاد به زمان و پول دارد. در این سفر نقش رهبری و همکاری افراد سازمان بسیار مهم است. لذا می بایست مدیریت دانش به طور پویا نیازهای دانشی را شناسایی و سیاستهای مناسب برای پاسخگویی به تقاضا داشته باشد.

American Productivity & Quality Center

[1]. American Productivity & Quality Center