مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

تیم ما

تیم مدیریتی ما

حنانه رضایی

معاون اجرایی شرکت

امیر دانشیار

مدیر مالی

مرتضی قاسم خانی

رئیس

اجرایی

تیم اجرایی ما

سعید نجمی

مدیر تولید

هادی پور اسماعیل

مدیر پروژه

میثم

مدیر حسابداری

علی پور مهر

برآوردگر

فرزانه مخبر

مخبر شرکت

احسان ملکی

مدیر تولید

مهران بی باک

طراح

امیر دانشیار

برنامه نویس