مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
شرکت ها وابسته به مشتری هستند. مسلما برای جذب مشتریان نیاز به تبلیغ است. در حال حاضر توجه و تمرکز شرکت ها بر روی تبلیغ و نحوه انجام آن است. هر چند در تبلیغات خود مسر هستند تا رفتار مشتریان خود را پیش بینی کنند؛ اما بدون تجلیل داده های کلان این امر امکان پذیر نیست. برای داشتن ترجیحات و بینش مشتریان خود نیاز به شناسایی تمام داده های سازمان، یافتن داده های اصلی، یکپارچه سازی، تمیز کردن، خلاصه سازی و در نهایت انبار کردن داده های اساسی است. پس از آن با بهره گیری از روش های داده کاوی و هوش تجاری فرآیند تبدیل داده به اطلاعات/ دانش و خرد مدیریتی و تجارتی است. هوش تجاری اجتمای ترکیبی از رویکردهای شبکه اجتماعی با نرم افزارهایی مانند تهیه گزارش، داشبورد، کارت امتیاز متوازن است که برای بررسی عملکرد کلی و شفاف شدن شاخص های کلیدی (KPI) مورد استفاده قرار میگیرد. هوش تجاری اجتماعی از این نتایج به دست آمده از شبکه های اجتماعی برای رسیدن به یک بینش در مشتری استفاده میکند. این روش برای کسب و کارهای کوچک و متوسط که بودجه کافی برای فعالیت خارج از شبکه های اجتماعی ندارند مناسب است. یکی از نرم افزارهای تحلیل شبکه اجتماعی نرم افزار SBI از شرکت IBM است. این نرم افزار به بازاریابان در تشکیل کمپین های بازاریابی و تشخیص ترجیحات مخاطبان کمک میکند. هوش تجاری بیشترین کمک را به بازاریابی هدفمند می کند تا جایی که قسمتی از زمان کارشناس های شرکت های بزرگ، پیرامون فعالیت در راستای BI است. کلان داده ها اجازه می دهد تا برند سازی شکل بگیرد و با ایجاد کمپین های بزرگ شخصی سازی شرکت ها تکامل یافته و به طور فزاینده ای پیشرفت داشته باشند. همه فروشندگان و بازاریابان یاد می گیرند که چگونه از داده ها استفاده کنند و به آنها دسترسی داشته باشند.   نتجه بهره یری از هوش تجاریف گرفتن تصمیم های آگاهانه تر است. تحلیل شرایط فعلی دیگر مزیت نیست، ابزاری میتواند موثر باشد که با آن بتوان آینده را با دقت بیشتری پیش بینی کرد. تحلیل کلان داده ها به سازمانها کمک می کند تا داده های خود را به کار بگیرند و از آنها برای شناسایی فرصت های جدید استفاده کنند. علاوه بر این به تجارتی هوشمندانه تر، عملیات های مفید تر، سود بیشتر و مشتریان راضی تر کمک شایانی می کند. تا سال ۲۰۲۰ تخمین زده میشود، تحلیل کلان داده ها مهمترین عامل در کشف فرصت برای شرکت ها و سرمایه گذاران بدل خواهد شد. زمانی که داده ها در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند، مدیران به طور چشمگیری شانس موفقیت خود را افزایش می دهند. شرکت های جهانی طی سه سال گذشته پیشرفت هایی با تخمین ۲۶ درصدی در افزایش برآیند مثبت خود داشته اند تا جایی که برخی از مدیران فناوری اطلاعات تخمین ۴۱ درصد پیشرفت شرکت ها پیشرو در زمینه استفاده از کلان داده ها را در طول سه سال آینده را پیش بینی می کنند. در هر ثانیه داده ها در حال تغییر و افزایش حجم هستند و شرکت هایی که دانش و تخصص خود را با دانش داده ها ترکیب می کنند، همیشه در رقابت با رقیبان خود، موفق عمل می کنند. شرکت ها باید یاد بگیرند که با اقدامات به موقع، از این مجموعه داده ها بهره کافی را ببرند.