ساعت کاری 08:00-17:00

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر،خیابان شاه نظری،نبش خیایان دوم،برج ناهید، طبقه ششم،واحد سه

22273198

Picture3

چابکی سازمان با منعطف ترین راه برای هوشمندی کسب و کار

تحلیل اتوماتیک داده های کل سازمان به صورت گزارش اطلاعات و نمودارهای مناسب در تصمیم گیری...

ویژگی‌ها

intelligent-automation-engine-70.png.imgo

هوشمندی

حل سریعتر مسائل با استفاده از یادگیری، طبقه بندی و رتبه بندی مسائل
.

app-icon_change-release-management

مدیریت تغییر و جایگزینی

ارزیابی ریسک، تشخیص تعارضات، تغییرات محیطی و برنامه ریزی فرآیندها

app-icon_problem-management

مدیریت مسائل

شناسایی مشکلات احتمالی و پیشگیری اختلالات تجاری آینده
.
.

app-icon_incident-management

مدیریت وقایع

شناسایی مشکلات احتمالی و پیشگیری اختلالات تجاری آینده
.
.

app-icon_asset-management.png.imgo

مدیریت دارایی و هزینه

دارایی شما چیست؟ کجاست؟ چه هزینه هایی دارید و چگونه پیکربندی میشوند.

app-icon_knowledge-management

مدیریت دانش

کسب دانش و انتقال آن به مدیران و کارکنان برای پیشرفت در مسیر آینده

icon-configuration-management-database.png.imgo

پایگاه داده

تحلیل تأثیر خدمات، مدیریت دارایی و مدیریت پیکربندی داده ها

Picture1

بهینه کاوی

مقایسه عملکرد خدمات خود در مقایسه با رقبا

itsm-survey-assessment

ارزیابی

بررسی مداوم کارایی خدمات از طریق بازخور و ارزیابی نتایج هر خدمت

app-icon-service-level-management

مدیریت سطح خدمات

تنظیم سطح انتظار و منفعت خدمات، تخصیص و اولویت بندی آن ها

app-icon_reports-dashboards

گزارش و داشبورد

تهیه گزاراشات سفارشی و ایجاد داشبورد مدیریتی

هوشمندی کسب و کار چیست؟

هوشمندی کسب و کار فرآیند تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی است تا مدیران تصمیم گیری و برنامه ریزی خود را حرفه ای تر، هوشمندانه تر و سریعتر بگیرند.

یادگیری بیشتر

ارائه راهکارهای هوش تجاری سازگار با پلتفرم‌های مختلف

دستاوردهای هوش کسب و کار:
ارزیابی وضعیت سازمان
تعریف سطح دسترسی به اطلاعات
دسترسی به اطلاعات جامع و کیفی با کمترین زمان و هزینه
جمع آوری و ذخیره سازی داده‌ها از منابع پراکنده داخلی و بیرونی
سنجش شاخص‌های کلیدی کسب و کار به نسبت اهداف تعیین شده
مدیریت فرایندهای کسب و کار (مقایسه دوره جاری با دوره های قبلی)
آگاهی از وضعیت سلامت سازمان، نتایج و تاثیر تصمیمات بر عملکرد سازمان
حذف وابستگی به مکان و زمان برای دستیابی به اطلاعات (دسترسی تحت وب)
اطمینان از تطبیق گردش عمليات با استراتژي سازمان و سیاست های مدیریت؛
ارتقای دانش مدیران اجرایی با ایجاد زبان و چارچوب مشترک در سطح سازمان
شناسایی بهنگام تهدیدها، قبل از تبدیل شدن به مشکلات جدی و بازدارنده عملیات