مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
هوشمندی کسب و کار چاشنی از تحلیل ها است

هوشمندی کسب و کار ابزاری اساسی برای درک اینکه چه چیزی در کسب و کار اتفاق میفتد است. با وجود ظهور فناوری های نوظهور و جدید که هوشمندی کسب و کار نیز تحت تاثیر قرار داده اند، باز هم هوشمندی کسب و کار ریشه های گسترده تری، فراتر از گزارشگیری و داشبورد مدیریتی برای کسب و کار دارد.

هوشمندی کسب و کار و فناوری های نوظهور مانند پلتفرم های علم داده، بر مبنای تحلیل داده ها، بینش عمیقی را به کسب و کارها می دهند. وظیفه اصلی ابزارهای هوشمندی کسب و کار این است که با بررسی داده های تاریخی کسب و کار و مقایسه اطلاعات در طول زمان، با ارزیابی اطلاعات مربوط به رویدادهای مختلف، تأثیر جنبه های مختلف کسب و کار را بر یکدیگر بسنجد و از روندهای گذشته برای تصمیم گیری دقیق تر استفاده شود. از سوی دیگر ابزارهای یادگیری ماشینی و علم داده با بهره گیری از الکوریتم های متنوع برای درک و پیش بینی عملکرد کسب و کار استفاده می کنند.

نوع تجزیه و تحلیل ارائه شده توسط ابزارهای BI اغلب به عنوان تحلیل های توصیفی نامیده میشوند. به این معنا که این ابزارها، آنچه را که در کسب و کار اتفاق افتاده است توصیف می کند. به بیان دیگر هوشمندی کسب و کار به تنهایی بخشی از تحلیل اطلاعات را در بر میگیرد. امروزه هوشمندی کسب و کار به عنوان یکی از اجزای زنجیره تحلیل اطلاعات است، هرچند متفاوت از ابزارهای تحلیل کننده آماری مانند داده کاوی است اما مکمل یکدیگر هستند.

از توصیفی تا تجویزی

علاوه بر تجزیه و تحلیل توصیفی، چندین نوع تجزیه و تحلیل دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال تحلیل های تشخیصی تلاش میکنند تا کسب و کار متوجه شود که ” چرا چنین چیزی اتفاق افتاده است”. تحلیل های پیش بینی برای استفاده از مدل های آماری و تکنیک های پیش بینی برای پاسخ به این سوال است که ” چه چیزی میتواند رخ دهد؟”

نوع دیگر تحلیل ها از نوع تجویزی هستند. این نوع ابزار از الگورتیم های بهینه سازی و شبیه سازی برای هدایت کسب و کار بهره میبرد. این ابزار برای رسیدن به جواب این سوال است که “چه کاری باید انجام شود؟”

این تکنولوژی که کسب و کار ما باید “چه کاری انجام دهد؟” هنوز در حال ظهور است و میتواند بسیار پیچیده و گیج کننده باشد.