مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

آموزش نصب Fusion middleware

قبل از آموزش نصب OBIEE، لازم است بستر مناسب برای نصب آن فراهم گردد. OBIEE برای اجرا نیاز به یک‌سری ابزارها و ساختارها دارد. این ابزارها توسط Fusion middleware فراهم گشته و محیط و بستری یکپارچه برای BI و بسیاری از نرم‌افزارهای دیگر فراهم می‌آورد. Fusion middleware با فراهم نمودن سرویس‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، می‌تواند برای BI پیکری مناسب ایجاد نماید.  
مراحل نصب:
برای نصب این نرم‌افزار ابتدا باید وارد محیط command Prompt شده، و به ترتیب آدرس محل ذخیره سازی JDK و Fusion Middleware را با استفاده از دستور وارد نمود.
Welcome .1
این بخش برای خوش‌آمد گویی می‌باشد.
Auto Updates .2
این بخش برای Update نرم‌افزار است. و بهتر است این کار به صورت اتوماتیک انجام شود، پس گزینه اول گزینه مناسبی است.  
Installation Location .3
این بخش برای وارد کردن آدرس دلخواه و مناسب برای نصب است. که البته می‌توان از آدرس پیش‌فرض استفاده نمود.  
Installation Type .4
این بخش خلاصه‌ای از اطلاعات مشخص شده را نمایش می‌دهد. و تنها تفاوت گزینه اول و دوم آن است که گزینه دوم همراه با نمونه و مثال است.  
Prerequisite Checks .5
این بخش برای چک کردن شرایط نصب می‌باشد. که آیا امکانات لازم محیا شده است یا خیر.  
Security Updates .6
این مرحله برای Update بخش‌های امنیتی نرم‌افزار می‌باشد. که در صورت نداشتن license، کاربردی ندارد. پس تیک مربوط به آن برداشته می‌شود.   در پی مرحله‌ی قبل سوالی برای کسب اطمینان با مضمون زیر پرسیده می‌شود: آیا می خواهید اطلاعات مربوط به مسائل امنیتی را در تنظیمات خود نگه‌دارید؟ که باید گزینه yes انتخاب گردد.  
Installation Summary .7
این بخش نشان‌دهنده اطلاعات و مشخصات تایین شده از اول تا این قسمت کار است، که در صورت لزوم می‌توان آن را با دکمه Save Response File ذخیره نمود.  
Installation Progress .8
در این بخش نصب شروع شده و باید منتظر اتمام آن بود. در این مرحله تمامی موارد ذکر شده در عکس بررسی می‌گردد، اگر مشکلی در خصوص آن‌ها وجود داشته باشد باید برای اصلاح آن‌ها اقدام نمود. نصب انجام شده و تمامی موارد بررسی شده بدون ایراد می‌باشد.  
Installation Complete .9
این بخش بیان‌کننده موفقیت در نصب Fusion Middleware همراه با اطلاعات مربوط به آن می‌باشد.