توضیحات

در اوراکل می‌توان نام تمام یوزرهایی که در حال حاضر Lon in هستند را پیدا کرد.

دستور

با اجرای دستور زیر از جدول V$SESSION می‌توان اطلاعات یوزرهای loged in را پیدا کرد:

SELECT USERNAME FROM V$SESSION;