توضیحات

با دستوری در اوراکل می‌توان اطلاعات یوزری که قبلا ثبت شده را پاک نمود.

دستور

دستور حذف یوزر در اوراکل به صورت زیر است:

DROP USER user_name [ CASCADE ];

user_name: نام اکانت دیتابیس است که می‌خواهیم حذف کنیم.
CASCADE: این گزینه اختیاری است و اگر یوزر هر گونه Object داشت باید این گزینه باشد تا تمام objectهای مربوط به آن نیز پاک شوند.