توضیحات

این تابع برعکس تابع ASCII است و کد اسکی را به کاراکتر تبدیل می‌کند.

دستور

تابع CHR به صورت زیر نوشته می‌شود:

CHR( number_code )

number_code: کد ASCII که کاراکتر آن را می‌خواهیم است.

 

.


مثال

مثالی از خروجی تابع CHR را مشاهده می‌کنیم:

CHR(116)
Result: 't'