ساعت کاری 08:00-17:00

تهران، بلوار میرداماد، میدان مادر،خیابان شاه نظری،نبش خیایان دوم،برج ناهید، طبقه ششم،واحد سه

22273198

کارت امتیاز متوازن

• مدیریت بر مبنای هدف؛
• شرح مأموریت و چشم¬انداز؛
• توجه به عملکرد؛
• ترازنامه استراتژیک.

شرح

کارت امتیازی متوازن، عملکرد و اقدامات سازمان را معرفی می‌کند، طوری که آیا مدیریت به نتایج مورد نظر خود دست یافته است یا خیر. کارت امتیازی متوازن ترجمه بیانیه رسالت و چشم‌انداز سازمان به مجموعه‌ای جامع از اهداف و اقدامات عملکردی است که می‌توانند اندازه‌گیری و ارزیابی شوند. معمولاً این اقدامات شامل مقوله‌های عملکردی زیر است:
• عملکرد مالی (درآمد سهام، دستمزد و حقوق، بازگشت سرمایه، نقدینگی)؛
• عملکرد ارزش مشتری (بازرگانی/سهم بازار، اندازه‌گیری رضایت مشتری، وفاداری مشتری)؛
• عملکرد فرآیند کسب‌وکار داخلی (نرخ تولیدات، اندازه‌گیری کیفیت، خطوط زمانی)؛
• عملکرد نوآوری (درصد درامد حاصل از تولیدات جدید، پیشنهاد‌ها کارمندان، روند شاخص‌های پیشرفت)؛
• عملکرد کارکنان (روحیه، دانش، تغییر، استفاده از بهترین روش‌های اثبات شده).

روش

برای پیاده‌سازی و به‌کارگیری کارت امتیازی متوازن، مدیران باید:
• استراتژی و چشم‌انداز کسب‌وکار خود را به‌طور واضح بیان کنند؛
• برای نیل به اهداف، عملکرد بخش‌هایی را که بیشترین ارتباط را با استراتژی و چشم‌انداز کسب‌وکارشان دارد شناسایی کنند (مانند عملکرد مالی، عملیاتی، نوآوری و یا عملکرد کارکنان)؛
• ایجاد اهدافی که از استراتژی و چشم‌انداز کسب‌وکار پشتیبانی می‌کنند؛
• توسعه اقدامات مؤثر و استانداردهای معنی‌دار، در نظر گرفتن هر دو موضوع نقطه عطف کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت؛
• اطمینان یافتن از پذیرش عمومی شرکت نسبت به اقدامات؛
‌ ایجاد سیستم‌های بودجه‌بندی مناسب، ردیابی، ارتباطات و پاداش‌ده‌ی؛
• گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات عملکردی و مقایسه نتایج واقعی عملکرد مورد انتظار؛
• برای رفع شکاف‌های نامطلوب اقدام کند.

موارد استفاده

کارت امتیازی متوازن برای موارد زیر استفاده می‌شود:
• شفاف‌سازی یا به‌روز کردن استراتژی‌های کسب‌وکار؛
• مرتبط ساختن اهداف استراتژیک با اهداف بلندمدت و بودجه سالانه؛
• پیگیری عناصر کلیدی استراتژی‌های کسب‌وکار؛
• یکپارچه کردن اهداف استراتژیک با فرایندهای تخصیص منابع؛
• تسهیل تغییر سازمانی؛
• مقایسه عملکرد واحدهای کسب‌وکار در مناطق جغرافیای مختلف؛
• افزایش درک عمومی سازمان از استراتژی و چشم‌انداز سازمان.