MDM چارچوبی از فرآیندها و فناوری‌هایی را فراهم می‌کند که منجر به ایجاد داده‌های معتبر، قابل اعتماد، پایدار، دقیق و مطمئن می‌شود؛ به بیان دیگر «تنها نسخه حقیقت» را نشان می‌دهد.

در سازمان داده‌های حیاتی در میان ده ها سیستم تقسیم شده‌اند. هر واحد سعی بر مدیریت و ذخیره داده‌ها به صورت جداگانه را دارند؛ لذا داده‌های حیاتی پس از گذر از سامانه‌ها و رسیدن به سیستم مقصد، به طوری بدی ارائه یا تفسیر می‌شوند.
ایجاد و حفظ داده‌های تمیز، پایدار و چابک رابطه‌ای بهتر میان سازمان و مشتری ایجاد کرده و منجر به تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر می‌شود. از این طریق سازمان‌ها‌ با تحلیل داده‌های سازمانی، افزایش بهره‌وری، نوآوری، انطباق با مقررات، بهبود تصمیم‌گیری در ادغام و مالکیت و… شروع به بهبود فرآیندها کرده‌اند.
برای رسیدن به این عظمت، کسب و کار و فناوری اطلاعات نیاز به همکاری و ایجاد چارچوب حاکمیت دارند. این دو باید بر سر قوانین و تعاریف فرآیندها به توافق برسند، مناسبترین ابزارها و چارچوب‌های فناوری را بشناسند و با ایجاد توافق جمعی در سراسر عالیت ها و بخش‌های سازمان، به سمت مدیریت تغییر رهسپار شوند.
داشبورد مدیریتی

پیشنهاد خدمات MDM ویونا

 • ارزیابی بلوغ MDM با توجه به فرآیندهای کسب‌وکار و فناوری‌های مربوط به MDM، کیفیت داده‌ها، ادغام داده‌ها و مدیریت داده‌ها
 • دید جامع به مشتری، محصول، خدمت، شرکا، واحدهای زیرمجموعه و … برای تصمیم‌گیری مطمئن با گزارش‌های صحیح و بموقع
 • توسعه رابط کاربری سفارشی برای مدیریت داده ها، جریان های فرایند کسب و کار، مدیریت مداوم اطلاعات اصلی
 • همروندی با هوش تجاری و سیستم‌های عملیاتی با حفظ جامعیت داده‌ها به صورت Real Time
 • نقشه راه MDM شامل مدیریت، نظارت، انتخاب ابزار، توسعه، پیاده سازی و نگهداری است
 • پیوستگی با سیستم‌ها و پایگاه‌های داده جدیدی که در آینده به سازمان اضافه می‌شوند.
 • طراحی چارچوب معماری برای اخذ رکوردهای طلایی
 • پیاده سازی سلسله مراتب پیچیده و روابط
 • مدیریت تغییر در واحد های کسب و کار
 • حفظ حاکمیت بر روی داده‌های سازمان
 • اصلاح و بهبود عملکرد
 • خدمات پشتیبانی

  چرا ویونا

  رهبری تفکر بر روندهای در حال ظهور، مشکلات سازمان و ارائه راه‌حل‌ها با استفاده از MDM
  ارائه راه‌حل‌های متنوع بر اساس تجارب خاص و منحصربه‌فرد در طی پروژه‌های متنوع
  ارائه راه‌حل مناسب برای کاهش زمان پروژه‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌ها
  داشتن تخصص در زمینه‌های متنوع مدیریت فناوری اطلاعات
  مدیریت تغییر در سازمان‌ برای اجرای نرم‌تر پروژه‌ها