ساعت کاری 09:00-17:00

تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 14 واحد13

22273198

داده کاوی

استخراج اطلاعات کاربردی از حجم عظیم داده ها، از پایگاه داده.

فرآیند داده کاوی

جستجوی مشکل
دریافت اطلاعات ثبت شده در کسب و کار
نظم و ترتیب داد به داده ها
مدل کردن داده ها
اعتبارسنجی کردن داده ها
ارائه راه حل

داده کاوی چیست؟

یافتن اطلاعات پنهان با کاویدن منابع عظیم داده در حجم انبوهی اطلاعات.

یادگیری بیشتر

مزایا

تکرار تصمیم های سودآور؛
شفا نمودن فضای تصمیم گیری؛
تصمیم گیری منطقی و واقع بینانه؛
کاهش تصمیمات زیان آور سازمان؛
طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری؛
پیش بینی آینده با شناخت گذشته و حال؛
گزارش های مستند برای حل مسائل سازمان.