مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
Java Se Development Kit به اختصار JDK شامل محیط اجرای جاوا Java Runtime Environment – به اختصار (JRE) به همراه ابزارهایی برای توسعه، دیباگ و مانیتورینگ اپلیکیشن‌های جاوا می‌باشد، که برای توسعه اپلیکیشن‌ها و پلت‌های جاوا و همچنین اجرای آن‌ها ضروری است.
نصب JDK بسیار راحت و سریع بوده، و مانند تصاویر، تمامی مراحل با کلیک بر روی گزینه Next به مرحله بعدی منتقل می‌شوند.
فقط توصیه می‌شود در طی انجام این مراحل حدالمقدور موارد پیش فرض تغییری پیدا نکنند.
مرحله بعدی مرحله‌ی انتخاب نوع ابزار می‌باشد، که Development tools به صورت پیش‌فرش انتخاب شده است.
در مرحله بعدی امکان انتخاب محل نصب JDK وجود دارد، که می‌توان در آدرس مورد نظر ذخیره نمود.